Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Til alle menighedsråd, præster og provster i Ribe Stift

Covid-19

Corona – opfordring til forsigtighed til de menighedsråd, der ikke er omfattet af de udvidede Covid-19-restriktioner.

Billede af stearinlys

Kære alle

Jeg sendte i går sammen med biskop Henrik Stubkjær et brev ud til alle de menighedsråd i Ribe Stift, der er beliggende i de kommuner, som fra i går kl. 16 blev omfattet af de udvidede Covid-19-restriktioner. Brevet indeholdt en opfordring til at aflyse alle ikke nødvendige arrangementer.

I dag skriver jeg til jer alle med den samme opfordring.

Jeg synes, at situationen med en kraftig stigning i antallet af personer med Covid-19 er så alvorlig, at jeg vil opfordre jer til i hele Ribe Stift at overholde de samme retningslinjer som kirkerne i kommuner med de udvidede Covid-19-restriktioner. Herigennem vil vi aktivt medvirke til, at vi alle omgås færrest mulige mennesker.

Det betyder helt konkret, at jeg opfordrer jer til,

 

  • At lade alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejde hjemmefra.  Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger er til stede. De medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan fortsat løse disse opgaver.
  • At alle kirkelige aktiviteter aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe, og ældreaktiviteter mv.

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger kan fortsat holdes med de begrænsninger, vi allerede kender – herunder også begravelser og bisættelser.

Vi har i denne situation samtidig et stort ansvar for at være kirke midt i denne kritiske situation. Der er mange mennesker, som har behov for at komme i kirkens rum for at finde trøst og håb – både ved personlig andagt og ved gudstjenester. Eller for at tale med en præst. Vi har som kirke en stor samfundsopgave ved at være en social ventil – et rum, hvor vi kan mødes midt i alt det usikre og den menneskelig isolation.

Tak for jeres store indsats for, at vi kan være kirke - også her under disse svære forhold.

Tak for al jeres tålmodighed og kreativitet. Vi ved, at I slider i frontlinjen. Tak, fordi I agerer, som de myndighedspersoner I også er, og på den ene side sikrer, at vi er til rådighed som kirke midt i en krisetid, og samtidig er med til at forhindre yderligere smittespredning.

 

Med venlig hilsen

 

Elof Westergaard

Biskop i Ribe Stift